Samlet Bibliografi 2023 -1970
(99) Den Bornholmske Kystredningstjeneste i 200 år, Bornholmske Samlinger 2022, s. 8-77 (2022)
(98) Ulykken der ikke burde ske, Snogebæk redningsstation Bornholms Tidende, 2020-09-16, s. 8-11
(97) Et bornholmsk redningsvæsen fra 1852 og Snogebæk Bornholms Tidende 2020-08-08, side 10-13
(96) Styrbord eller bagbord. Bornholms Tid. 2020-07-18, side 1, 6-10
(95) Trap Danmark, Bornholm (2019) Anmeldelse i Hist. Tidsskrift 120:1,                              s.255-258 (2020)

(94) Svensk indvandring til Vendsyssel 1855-1914 Vendsyssel Årbog                                2019 s. 31-50   Anm. Nordjysk 21.12.2019

(93) Snogebæk - en by tager form 1845-1888 - Bornholmske Samlinger,                             2018 Saml. 2018, !V,12, s. 40-63, ISBN978-87-87042-43-7

(92) Et fatalt møde på Atlanterhavet. Kollisionen mellem Geiser og                            Thingvalla 1888. Siden Saxo 2018:1, s. 38-49 
(91) Starten på massutvandringen via Malmö 1852-1874 
               Malmö Fornminnesförening Elbogen 2018, s. 5-32, (april 2018) 
(89) Emma Bauer fra Hillerød. Født i tre lande på samme dag.                             Hillerød Lokalhistorisk Forening, nr. 2, 32. årg. 2017
(88) Den halte ko og krigen på prærien, Siden Saxo 2017:1, s.1-14         
(87) Utomeuropeisk utvandring....via Köpenhamn 1874-1910.                                  ALE Hist. Tidskrift 2016:3, p 1-23 (Lund 2016)  
 (86) Utomeuropeisk utvandring via Köpenhamn åren 1852-73                       ALE; Hist. tidskrift. 2015:4, p 1-20 (Lund 2015)
                  Vendsyssel Årbog 2015, s. 63-78 ISBN 87-993440-7-6 ISSN 0085-7645 
2014-2010  
         Ringstedbogen 2014   s 149-160, ISBN 978 87 89237 18 3  
Aarhus Universitet 2014 ISBN 978 87 7124 307 9  
(82) Svensk indvandring til Bornholm 1850-1920 Bornholmske Samlinger 2013, s.10-55, ISBN 978-87-87042-33-8 ISSN 0084-7976  
(80) Heinrich Tønnies Samlingen i Aalborg.  Historisk Samf.2012, 
(79) Indvandringen fra de skånske landsdele og Småland til Bornholm. 1850-1920, Den ”glemte indvandring” og internettet. Ale, Historisk Tidskrift för Skåne, Halland och Blekinge, nr. 3, p 1-25.  2012 (Lund 2012).ISSN 0345-0708  English summary - The great immigration Wave from Sweden to Denmark 1850-1920. 
(78) Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune1868-1914. Køge Studier 2011, p. 16-36, Køge 2012, ISBN 978-87-90252 ISSN 0905-1309  
(77) The Heinrich Tönnies Collection,Images in Time, p.23-36, Bath University, 2011 ISBN 978 0 9566422 2 4   
(76) Den oversøiske udvandring fra Bornholm og Danmark 1840-1940. Bornholmske Samlinger 2011, p. 10-49, Rønne 2011.
(75) Udvandringen fra Fredericia 1852-1914.Fredericiabogen 2011. p. 21-40 ISSN 1396-8254 
(74) Så vil vi nu sige hverandre farvel. Udvandringen fra Langeland1843-1868. Øboer 2011, Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø, 2011, p. 85-96 ISBN 87-989856-9-8 / 9 788798 985693  
(73) Udvandringen fra Randers Amt 1852-1914, Farscogh 2010/2011, p.92-108 ISBN 978-87-91427-26-8 
(72) Fra Lolland til Wisconsin i 1847, Historisk Årbog for Lolland-Falster, Nykøbing F., 2010, p. 62-74 ISBN978-87-91059-02-5   

  2009-2005 

(71) Fra fødsel til global ekspansion, De Smithske 1834-2009 DESMI, Metalindustri i 175 år, Shanghai, Kina, 2009.
Danish edition: ISBN 978-87-89590-27-1 EAN 9788789590271
English edition: ISBN 978-87-89590-29-5 EAN 9788789590295
Chinese edition:ISBN 978-87-89590-29-5 EAN 978878959029
 
(70) Udvandringen fra Thisted amt 1850-1914, Årbøger for Thy og Hanherred, p. 7-30, Thisted2009. ISBN 978-87-87382-17-5 
(69) Udvandringen fra Maribo amt 1850-1914, Historisk Årbog for Lolland-Falster, Nykøbing F., 2009, p.5-43, ISBN 978-87-91059-10-0 
(68) Aalborgs bydele, forstæder og industri, Fra Aalborg 2009, Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred 2009. p. 21-36, ISSN 01 07-9301 ISBN 978-87-87378-08-06  
(67) Udvandringen fra Århus og Skanderborg amter 1850-1914, Århus Stifts Årbøger 2007, p 7-36, Århus 2007 ISSN: 0108-7940 ISBN: 87-990541-3-2 
(66)  Kilderne på nettet til udvandringen fra Danmark (2007) Utrykt manuskript (Personalhistorisk Tidskrift)    
(65) Tønnies Negativarkiv og database, Slægt og Stavn, 25. årgang Nr. 4, november 2006, 7-9 ISSN 0107-539x 
(64) Udvandrerdatabasen, Slægt og Stavn, 25. årgang Nr. 4, november 2006, s 10, ISSN 0107-539x 
(63) Det danske Udvandrerarkiv i 75 år Nordisk Arkivnyt 2006.2, s.97-100, ISSN 0546 2851 
(62) Aalborg og Cementen, Aalborgbogen 2006,s13-72,ISBN 87-87409-24-0 
(61) Dansk Udenrigspolitik og Arbejderbeskyttelse. Thulearbejderne og brintbomberne. Arkiv, Demokrati og Rettferd, p. 80-85, Oslo 2006.ISSN 103-972 ISBN 82-810-034-9 
(60) Udvandringen fra Randers Amt 1852-1914, Historisk Aarbog for Randers amt XCIX, 2005,  s.8-23 ISSN0108-4100

2004-2000 

(57) Kreativ Databasesøgning Slægten 31, 2004 
(56) Svenska utvandrare via Danmark 1868-1909, i "Med Malmö i Minnet". Malmö Stadsarkiv 100 år, p 84-96, 2003, ISBN 91-971637-2-4 
(55) Jagten på danske Rødder, Danish-Canadian Conference Book, Thunder Bay 2003  
(54) Kilder til og formidling af dansk emigrationshistorie, Historie og Samfundsfag nr. 3, September 2003, s.8-13 ISSN 1395-4350 
(53) Udvandringen fra Vejle 1868-1908, Vejlebogen 2003, p.32-44, Vejle 2003, ISBN 87-90086-32-5 
(52) Emigrant Databases on the Internet, AEMI-Journal, Vol 1, 2003, p.121-126, ISSN1729-3561 
Overseas Emigration and Family Research, Avotaynu, p.29-34 Bergenfield, New Jersey 2003 ISBN 1-886223-18-1 / 9 781886 223 189 
(50) Die erste Auswandererdatenbank im Internet. Die dänische Auswandererdatenbank - seit 1996 online, Überseeische Auswanderung und Familienforschung, Veröffentlichungen aus dem Staatsarchiv Hamburg, Bd. XVIII, p. 55-66 - Hamburg 2002, ISBN 3-935413-03-3
(49) Aalborgs Kulturhistorie i korte træk, Aalborg 2000 
(48) Press and Emigration, roundtable discussion . Dve Domovini, Ljubljana 2000 
(47) Udvandringen fra Sønderjylland efter 1864, Slægt & Staun, 19,1 - København 2000 
         (46) Bornholmsk udvandring 1868-1904   Bornholmske Saml.2000, 
       s.103-124, 3 rk.14 bd. ISBN 87-87042-11-8 ISSN 0084-7976   
 

1999-1995

 (45) Jagten på danske rødder, Kulturkontakt 8, dec. 1999, Kulturministeriet
 (44) Aalborgs Historie bd. 6, Arbejderens Historie 1870-1970, Aalborg 1998
(43) Svenske udvandrere via Danmark 1868-1904, i Kulturhistorisk Samarbejde omkring Øresund, Farum 1998

(42) Den danske udvandrerdatabase og udvandringen fra Nordslesvig, i Sønderjysk Månedsskrift, nummer 7/8, juli/august 1997, p195-203

(41) Den faste bro - indviet 1879, i Journalen, 1997:3

(40) The first Emigration Database on the Internet, i Danish-Canadian Conference, Quebec 1997

(39) Kønsskifte på Atlanten, i Siden Saxo, 13. årg, nr 2, 1996, s.12-21 ISSN 01 09 6028

(38) Dansk udvandring til Canada, i Danish-Canadian Conference-Book, Montreal 1996

(37) Grænseløs Lokalhistorie. Præsentation af en Database, i Lokalhistorie uden grænser, Festskrift til A. Friederichsen, Farum 1996 (udvandring fra Frederiksborg og Ringkøbing amter) ISBN 87-89318-64-1

(36) Die Auswanderung aus Nordschleswig von 1868 bis 1900, i Amerifrisica, Bredstedt 1996

(35) Udvandringen fra Aalborg Amt 1868-1903, i Hist. Årbog for Himmerland og Kjær Herred, Aalborg 1996

(34) The first Emigration Database on the Internet, i Danish Heritage Newsletter, Portland, 1996

(33) Den første Udvandrerdatabase på Internettet, Slægten 14, Århus 1996

(32) Aalborg Kommune 1970-1995, Aalborg 1995 

1994-1990

     (31) New Denmark i New Brunswick, i Danish-Canadian Conference-Book, Edmonton 1994
         (30) Tønniessamlingen, i Objektiv 60, 1993
(29) The Danes Worldwide Archives1932-1992, i Danish Emigration to the U.S.A., p. 231-244, Aalborg 1992, ISBN 87-982912-5-4
(28) Træskibsværfter i Aalborg, Nordisk Sejlads 1992, Aalborg 1992
(27) Danish Emigration to the U.S.A  ed Henning Bender and Birgit Larsen, 1992, pp 246. ISBN 87-982912-5-4
(26) Det danske Udvandrerarkiv, Journalen 1991:4, s. 3-5, 1991
(25) Danish Emigration to Canada ed Henning Bender and Birgit Larsen, 1991, 212 pp, ISBN 87-982912-4-6
(24) Det danske Udvandrerarkiv. DanairMagasinet nr. 3/1990 Juni, s.29-33
(23) Danish Emigration to New Zealand, ed Henning Bender and Birgit Larsen, 1990, 132 pp., ISBN 87-982912-3-8
  

1989-1985 

(22) Strukturer i Lokalsamfundsforskningen, i Lokalsamfundsforskning, København 1989 

(21) Det danske Udvandrerarkiv 1929-1989 og fremtiden. Danmarksposten   årg 70, nr. 3, p. 16-17, 1989 

(20) De lokalhistoriske Arkiver i Danmark, i Heimen 1/1989, Trondheim 1989 
(19)Cementindustri og byudvikling i Aalborgområdet, i Cement i 100 år.,p  21-25, 1989. ISBN 87-9808 16-9-1 
(18) Arkivregistrering med EDB som hjælpemiddel, Lillehammer 1987 

(17) Lokal- og Kulturhistorien i dag, i Fortid og Nutid 1988/1 

(16) Forskningen på de lokalhistoriske arkiver, Aalborg 1988 

(15Aalborgs Industrielle Udvikling fra 1735 til 1940, Aalborg 1987 Aalborgs Historie bd. 4, 520 sider,ISBN 87-982530-2-6 /8798253026 
(14) C.W.Obel 1787 26. JUNI 1987 520 sider, ISBN 87-982523-1-3  

(13) Aalborgområdets Industrialisering, Fabrik og Bolig, 1985:2
 

1980-1984

(12Indsamling af gamle fotografier i Danmark, Nordisk Fotohistorisk Symposium, Moss 1980, Aalborg 1980 
(11) Foreningsarkiver 1066, Årg. 10, 3 (1980), s. 33-35 
(10) De lokalhistoriske arkiver og museerne, i Museumsmagasinet 15, Viborg 1981 

(9) Portraits by Heinrich Tönnies, i The Frozen Image, New York 1982, p 92-97 ISBN 0-89659-311-8 

(8) De lokalhistoriske arkiver i Danmark i De lokale arkivers formidlingsarbejde i Norden. Rapport fra Nordisk konference på Tannishus april 1983, SLA Aalborg 1984 ISBN 87-981006-45

(7)Gamla fotografier visar vägen. Arbetarhistoria 1983 2-3, Stockholm 1983 

 

1979-1970

 

(6) Rapport vedrørende de svenske folkrörelsesarkiver. En præsentation, Aalborg 1979 ISBN 87-981006-2-9 /8798100629 

(5) Forenings- og Erhvervsarkiver i Nordjyllands Amt, Aalborg 1979 

(4) Københavns Universitets Historie. Oversigt over arkivmaterialet og vejledning i dets benyttelse, 1977    

(3) Lokalhistorisk Arkiv for Aalborg Kommune Fra Himmerland og Kjær Herred, bd. 35 (1974), s.193-198 

(2) De folkelige bevægelsers arkiver  Fortid og Nutid, bd. 27, hft. 2 (1974), s. 161-162 

(1) Förre Slottsskrivaren på Visborg Daniel Jensens bo Gotländskt Arkiv  1970, side 49-60

 

 

 
Henning Bender | Kirsebærhaven 3, Nexø - Danmark | Tlf.: +4540413664 | udvandring@mail.dk