CV

Henning Bender

SAMMENFATNING 15. JULI 2017

Født den 20.oktober 1944 i København. Forældre Carsten Bender (1912-1992) og Karen Bender f. Sandberg (1918-1990) Se forfamilie.

Gift (1998) med stadsarkivar i Malmö, fil.lic.Birgit Bender (f. 1942 Arfwidsson)

Børn, børnebørn, svigerbørn, bonusbørn:

 
Uddannelse:

Mag.art. (historie) fra Københavns Universitet,  Historisk Institut (Saxo-institutet) januar 1972

Erhverv:

Studietiden:

1963-1965 Assistent i postekspeditionen, Landmandsbanken, Kbhvn.

1965-1970 Nationalmuseet, “Danmarks Kirker

1970-1972 Studienævnssekretær på Historisk Institut, Københavns Universitet

Efter eksamen:

1972-1974 Arkivar på Rigsarkivet samt ekstern lektor og kandidatstipendiat på Københavns Universitet, Institut for Økonomisk Historie.

1973 Stipendium på Universität Göttingen

1974-2008 Stadsarkivar. Leder af Aalborg Stadsarkiv fra oprettelsen i 1974.  se privatarkiv på Aalborg Stadsarkiv

1989-2008 Desuden leder af Det danske Udvandrerarkiv

2000-2002 Direktør, Center for Regional- og Turismeforskning, Bornholm (i en toårig orlovsperiode fra Aalborg Kommune).

Tillidsposter:

1978-1988 Kasserer, sekretær og fra 1982 formand for SLA (Sammenslutningen af Lokalarkiver i Danmark).

1978-2018 Censor i historie på landets universiteter

1984-2014 Censorformand for den samfundsvidenskabelige basisuddannelse på Aalborg Universitet (til 2009) og Roskilde Universitetscenter (til 2014)

1989-2008 Sekretær for The Association of European Migration Institutions

1992-2008 Medlem af Statens Privatarkivudvalg

2000-2008 Rotary – Aalborg Vestre (sekretær 2006-2008)

2008-2017 Rotary – Rønne (præsident 2009-2010 siden sekretær)
2017- Rotary - Nexø  præsident 2023-2024     Egobranche
 
2008- Formand for Grundejerforeningen ”Hjemly”, Snogebæk
 
 
 
Henning Bender | Kirsebærhaven 3, Nexø - Danmark | Tlf.: +4540413664 | udvandring@mail.dk