Egne bøger / Dansk oversøisk udvandring fra byer, amter og landsdele

Dansk oversøisk udvandring fra byer, amter og landsdele


37) Grænseløs Lokalhistorie. Præsentation af en Database, i Lokalhistorie uden grænser, Festskrift til A. Friederichsen, Farum 1996 (udvandring fra Frederiksborg og Ringkøbing amter) ISBN 87-89318-64-1
36) Die Auswanderung aus Nordschleswig von 1868 bis 1900, i Amerifrisica, Bredstedt 1996
42) Den danske udvandrerdatabase og udvandringen fra Nordslesvig, i Sønderjysk Månedsskrift, nummer 7/8, juli/august 1997, p195-203 
47) Udvandringen fra Sønderjylland efter 1864,Slægt & Staun, 19,1 - København 2000
35) Udvandringen fra Aalborg Amt 1868-1903, i Hist. Årbog for Himmerland og Kjær Herred, Aalborg 1996 
46) Bornholmsk udvandring 1868-1904   Bornholmske Samlinger 2000, s. 103-124, 3 rk.14 bd. ISBN 87-87042-11-8 ISSN 0084-7976 
53) Udvandringen fra Vejle 1868-1908,Vejlebogen 2003, p.32-44, Vejle 2003, ISBN 87-90086-32-5
60) Udvandringen fra Randers Amt 1852-1914 Historisk Aarbog for Randers Amt 2005, s. 8-23, ISSN0108-4100 
67) Udvandringen fra Århus og Skanderborg amter 1850-1914, Århus Stifts Årbøger 2007, p 7-36, Århus 2007 ISSN: 0108-7940 ISBN: 87-990541-3-2 
69) Udvandringen fra Maribo amt 1850-1914, Historisk Årbog for Lolland-Falster, Nykøbing F., 2009, p.5-43, ISBN 978-87-91059-10-0  
70) Udvandringen fra Thisted amt 1850-1914, Årbøger for Thy og Hanherred, p. 7-30, Thisted2009. ISBN 978-87-87382-17-5  Desuden kopieret
72) Fra Lolland til Wisconsin i 1847, Historisk Årbog for Lolland-Falster, Nykøbing F., 2010, p. 62-74 ISBN978-87-91059-02-5 
73) Udvandringen fra Randers Amt 1852-1914, Farscogh 2010/2011, p.92-108 ISBN 978-87-91427-26-8 
74) Så vil vi nu sige hverandre farvel. Udvandringen fra Langeland 1843-1868. Øboer 2011, Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø, 2011, p. 85-96 ISBN 87-989856-9-8 / 9 788798 985693 
75) Udvandringen fra Fredericia 1852-1914.Fredericiabogen 2011. p. 21-40 ISSN 1396-8254   
76) Den oversøiske udvandring fra Bornholm og Danmark 1840-1940. Bornholmske Samlinger 2011, p. 10-49, Rønne 2011.ISBN 978-87-87042-24-6 ISSN 0084-7976 
78) Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune1868-1914. Køge Studier 2011, p. 16-36, Køge 2012ISBN 978-87-90252 ISSN 0905-1309 
81) Den oversøiske udvandring fra Nordjylland 1850-1879. Til Guds eget land. Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred 2013, p. 51-84,ISSN 0107-0301  
84) Udvandringen fra Ringsted Kommune til USA 1848-1914 Ringstedbogen 2014   s 149-160, ISBN 978 87 89237 18 3 
Vendsyssel Årbog 2015, s. 63-78 ISSN 0085-7645 ISBN 87-993440-7-6 
88) Den halte ko og krigen på prærien, Siden Saxo 2017:1, s. 4-13, ISSN 01 09 6028
89) Emma Bauer fra Hillerød. Født i tre lande på samme dag!?  Hillerød Lokalhistoriske Forening, nr. 2, 32. Årgang 2017
90) Den oversøiske udvandring fra Frejlev, Nørholm og. Sønderholm sogne og lidt om indvandringen Den oversøiske udvandring fra Frejlev, Nørholm og Sønderholm sogne og lidt om indvandringen. Bjerg-Posten nr. 41, side 10-15, Lokalhistorisk Forening i Frejlev-Nørholm-Sønderholm sogne, 2017
   
 
Henning Bender | Kirsebærhaven 3, Nexø - Danmark | Tlf.: +4540413664 | udvandring@mail.dk