PUBLIKATIONER / Dansk oversøisk udvandring fra byer, amter og landsdele

Dansk oversøisk udvandring fra byer, amter og landsdele


37) Grænseløs Lokalhistorie. Præsentation af en Database, i Lokalhistorie uden grænser, Festskrift til A. Friederichsen, Farum 1996 (udvandring fra Frederiksborg og Ringkøbing amter) ISBN 87-89318-64-1
36) Die Auswanderung aus Nordschleswig von 1868 bis 1900, i Amerifrisica, Bredstedt 1996
42) Den danske udvandrerdatabase og udvandringen fra Nordslesvig, i Sønderjysk Månedsskrift, nummer 7/8, juli/august 1997, p195-203 
47) Udvandringen fra Sønderjylland efter 1864,Slægt & Staun, 19,1 - København 2000
35) Udvandringen fra Aalborg Amt 1868-1903, i Hist. Årbog for Himmerland og Kjær Herred, Aalborg 1996 
46) Bornholmsk udvandring 1868-1904   Bornholmske Samlinger 2000, s. 103-124, 3 rk.14 bd. ISBN 87-87042-11-8 ISSN 0084-7976 
53) Udvandringen fra Vejle 1868-1908,Vejlebogen 2003, p.32-44, Vejle 2003, ISBN 87-90086-32-5  
67) Udvandringen fra Århus og Skanderborg amter 1850-1914, Århus Stifts Årbøger 2007, p 7-36, Århus 2007 ISSN: 0108-7940 ISBN: 87-990541-3-2 
69) Udvandringen fra Maribo amt 1850-1914, Historisk Årbog for Lolland-Falster, Nykøbing F., 2009, p.5-43, ISBN 978-87-91059-10-0  
70) Udvandringen fra Thisted amt 1850-1914, Årbøger for Thy og Hanherred, p. 7-30, Thisted2009. ISBN 978-87-87382-17-5  
72) Fra Lolland til Wisconsin i 1847, Historisk Årbog for Lolland-Falster, Nykøbing F., 2010, p. 62-74 ISBN978-87-91059-02-5 
73) Udvandringen fra Randers Amt 1852-1914, Farscogh 2010/2011, p.92-108 ISBN 978-87-91427-26-8 
74) Så vil vi nu sige hverandre farvel. Udvandringen fra Langeland 1843-1868. Øboer 2011, Historisk årbog for Langeland, Siø og Strynø, 2011, p. 85-96 ISBN 87-989856-9-8 / 9 788798 985693 
75) Udvandringen fra Fredericia 1852-1914.Fredericiabogen 2011. p. 21-40 ISSN 1396-8254   
76) Den oversøiske udvandring fra Bornholm og Danmark 1840-1940. Bornholmske Samlinger 2011, p. 10-49, Rønne 2011.ISBN 978-87-87042-24-6 ISSN 0084-7976 
78) Den oversøiske udvandring fra Køge Kommune1868-1914. Køge Studier 2011, p. 16-36, Køge 2012ISBN 978-87-90252 ISSN 0905-1309 
81) Den oversøiske udvandring fra Nordjylland 1850-1879. Til Guds eget land. Historisk Samfund for Himmerland og Kjær Herred 2013, p. 51-84,ISSN 0107-0301  
84) Udvandringen fra Ringsted Kommune til USA 1848-1914 Ringstedbogen 2014   s 149-160, ISBN 978 87 89237 18 3 
Vendsyssel Årbog 2015, s. 63-78 ISSN 0085-7645 ISBN 87-993440-7-6 
88) Den halte ko og krigen på prærien, Siden Saxo 2017:1, s. 4-13, ISSN 01 09 6028
89) Emma Bauer fra Hillerød. Født i tre lande på samme dag!?  Hillerød Lokalhistoriske Forening, nr. 2, 32. Årgang 2017
   
   
 
Henning Bender | Kirsebærhaven 3, Snogebæk, 3730 Nexø - Danmark