SS Norge i Københavns havn 1894
Mag.art. historie1972 
Stadsarkivar Aalborg 1974-2008
Leder af Udvandrerarkivet
1989- 2008, 
Cityarchivist and
research director
Afholder foredrag og skriver artikler og bøger om dansk oversøisk udvandring fra alle danske regioner/lokalområder, svensk indvandring til Danmark, samt foto- og industrihistorie med særligt fokus på 1840-1940
 
Gives lectures and writes articles and books on the Danish overseas emigration, Swedish immigration to Denmark, as well as photo and industrial history with a special focus on the period 1840-1940.
Henning Bender | Kirsebærhaven 3, Snogebæk, 3730 Nexø - Danmark