SS Norge i Københavns havn 1892
Mag.art. historie, Kbhvn. Uni.1972
Stadsarkivar i Aalborg 1974-2008  
Udvandrerarkivet  1989- 2008
Retired Cityarchivist, Director of The  Danish Emigration Archives and Research Director 
Afholder foredrag og skriver artikler og bøger om dansk oversøisk udvandring fra alle danske regioner/lokalområder, svensk indvandring til Danmark, samt foto- og industrihistorie med særligt fokus på 1840-1940 Gives lectures and writes articles and books on the Danish overseas emigration, Swedish immigration to Denmark, as well as photo and industrial history with a special focus on the period 1840-1940.
Henning Bender | Kirsebærhaven 3, Snogebæk, 3730 Nexø - Danmark